top of page
2096445935.jpg

RADIOLOGIE 
​SCHEPENS

Onderzoeken gebeuren enkel op afspraak die online of  telefonisch gemaakt wordt. Dringende afspraken kunnen er altijd bij, na telefonisch overleg. Voor ieder onderzoek is een doorverwijzing van de behandelende arts nodig (of de uitnodigingsbrief van de Vlaamse Gemeenschap voor borstkankerscreening). Openingsuren vindt u hier.
Het RIZIV bepaald dat er één echografie per consultatie mag gebeuren. Een combinatie van twee echografieën in een lidmaat is wel mogelijk. Indien twijfel, best even telefoneren.

Om het onderzoek uit te voeren hebben we de doorverwijzing van de arts nodig en de identiteitskaart. De identiteitskaart wordt gebruikt om via uw rijksregisternummer de gegevens van de mutualiteit op te vragen. Op deze manier kunnen we werken met het derdebetalerssysteem: u betaald een opleg (remgeld), de rest wordt door ons met de mutualiteit geregeld.
​Geen mutualiteit in België, geen probleem. U betaalt het volledige bedrag en krijgt een document mee van betaling met codes van de onderzoeken zodat u met andere verzekering dan de mutualiteit toch een terugbetaling kan krijgen. Wel ook best identiteitskaart meebrengen, dat maakt inschrijven voor ons gemakkelijker.
​Betaling kan cash of met bancontact. Voor info over de tarieven klikt u hier.

Resultaten worden steeds na het onderzoek meegegeven en naar de doorverwijzende arts doorgestuurd. Alle onderzoeken zijn te zien via Pacsonweb, met behulp van het referentienummer. Dit referentienummer is gekend door de patiënt en de doorverwijzende arts. De patiënt beslist wie nog toegang heeft tot verslag en beelden, aangezien hij/zij het referentienummer kan verschaffen.

Echografie

Vasculaire duplex

Mammografie

Echografie, vasculaire duplex, elastografie/ fibroscan van de lever, radiografie, mammografie met mogelijkheid voor tomografische opnamen, botdensitometrie voor oppuntstelling van osteoporose.

RADIOLOGIE SCHEPENS

bottom of page